Στόχοι Συνεργασίας


Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της Exelia περνάει μέσα από στρατηγικές συνεργασίες. Επιδιώκουμε εμφατικά συνεργασίες με προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς:

  • Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εφαρμογών σε τομείς και αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συνεργασία με οργανισμούς έρευνας και γνώσης για την παροχή εκπαιδευτικών εφαρμογών στους πελάτες της Exelia.
  • Συνεργασία για την αντιπροσώπευση σε άλλες χώρες των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εφαρμογών που έχει αναπτύξει η Exelia.
  • Συνεργασία με άξιους και έμπειρους εκπαιδευτές με την στρατηγική προοπτική να γίνουν εταίροι στην Exelia.

Εάν η προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας ενδιαφέρει εσάς ή τον οργανισμό σας, επικοινωνήστε με την Exelia για να διερευνηθεί από κοινού το αμοιβαίο ενδιαφέρον και οι μορφές μίας πιθανής συνεργασίας
   
   
   
   
Στόχοι Συνεργασίας