Συνεργασίες της Exelia Learning


Η Exelia συνεργάζεται με τους ακόλουθους φορείς/οργανισμούς::

www.cinop.nl Χώρα: Ολλανδία
Οργανισμός: Centre for Expertise for the Innovation of Vocational Education and Training
Ιστοσελίδα: www.cinop.nl
Το CINOP είναι το Ολλανδικό εθνικό κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ολλανδία.
www.ideasinstitute.ie Χώρα: Ιρλανδία
Οργανισμός: Institute for the Development of Employee Advancement Services
Ιστοσελίδα: www.ideasinstitute.ie
Το IDEAS είναι Ιρλανδικό Ινστιτούτο που ιδρύθηκε από το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό φορέα της Ιρλανδίας, το SIPTU -Services, Industrial, Professional and Technical Union - (www.siptu.ie) με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων εισαγωγής νέων νοοτροπιών και νέων υπηρεσιών στον χώρο εργασίας προς όφελος των εργαζομένων και της επιχείρησης.
   
   
   
   
Συνεργασίες της Exelia Learning