Τεχνικές Διαπραγμάτευσης για Στελέχη Πωλήσεων


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να εφαρμόζουν τεχνικές για να προετοιμάζουν και να αντιμετωπίζουν μια διαπραγμάτευση αποτελεσματικά.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να αντιμετωπίζουν την άλλη πλευρά μέσα από μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους
 • Να εφαρμόζουν τα βήματα της διαπραγμάτευσης με στόχο το αμοιβαίο όφελος
 • Να αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο, τα συμφέροντα, τις θέσεις της άλλης πλευράς
 • Να προετοιμάζονται για μια συνάντηση διαπραγμάτευσης
 • Να χειρίζονται δύσκολες περιπτώσεις διαπραγμάτευσης με επιτυχία
 • Να αντιλαμβάνονται τα λάθη κατά τη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης
 • Να αποφεύγουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη στο μέλλον

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η πώληση και η διαπραγμάτευση
 • Μέθοδος διαπραγμάτευσης με αρχές
 • Διαπραγμάτευση θέσεων: τα χαρακτηριστικά και το πρόβλημα
 • Διαπραγμάτευση βάση αρχών – Στόχος: η λύση & το αμοιβαίο όφελος
 • Το παιγνίδι της διαπραγμάτευσης – Ουσία και τρόπος
 • Αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο
 • Αντίληψη – η πραγματικότητα της κάθε πλευράς, τα συμφέροντα και οι θέσεις
 • Η αποτελεσματική  προετοιμασία
 • Οι δύσκολες περιπτώσεις στην διαπραγμάτευση
 • Τα συνήθη λάθη στην διαπραγμάτευση
 • Τα χαρακτηριστικά ενός ικανού διαπραγματευτή

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε στελέχη τα οποία διενεργούν καθημερινά διαπραγματεύσεις με πελάτες και προμηθευτές.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης για Στελέχη Πωλήσεων