Η Ενεργητική Ακρόαση στις Πωλήσεις


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες είναι τέχνη.  Η κατανόηση της τέχνης των ουσιαστικών σχέσεων συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αύξηση των ευχαριστημένων πελατών και κατά επέκταση στην αύξηση των πωλήσεων. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες τους. 

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
 Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν στην καθημερινότητά τους
 • Να γνωρίζουν και να υιοθετούν την απαραίτητη στάση και συμπεριφορά προκειμένου να εφαρμόζουν μια εποικοδομητική προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους στην συνεργασία τους με τον πελάτη
 • Να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν  την ικανότητά τους να κατανοούν τον συνομιλητή τους
 • Να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα του συνομιλητή  τους και να προσαρμόζουν τον τρόπο που επικοινωνούν
 • Να προβλέπουν και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του πελάτη τους και να προσανατολίζονται  στην ικανοποίησή τους

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων – Αμοιβαίο όφελος και επικοινωνία
 • Οι βασικές αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Τεχνικές για τη δημιουργία ουσιαστικής επαφής με τον συνομιλητή
 • Ενεργητική ακρόαση και Ενσυναίσθηση. Έννοιες και τεχνικές
 • Πότε μπλοκάρεται η επικοινωνία - Ο τρόπος που βλέπω τον εαυτό μου και τους άλλους
 • Η νοοτροπία της συνέργειας, η αρχή της συνέργειας
 • Βήματα δράσης για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με το συνομιλητή

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιους απευθύνεται
Σε πωλητές, προϊστάμενους πωλήσεων, διευθυντές πωλήσεων οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες τους, προκειμένου να ανακαλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες και να τους βοηθήσουν  στην αποτελεσματική λύση αυτών.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Η Ενεργητική Ακρόαση στις Πωλήσεις