Serious Games

Ηλεκτρονικά παιχνίδια για μάθηση και επικοινωνία

Ημερίδα Σκοπός Προοπτικές Πρόγραμμα Αποτελέσματα/Υλικό SPIN Υποστηρικτές Πληροφορίες


Έκθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας
Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να "γνωρίσουν" από κοντά ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Δείτε εδώ τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν ανά εκθέτη.
Personal Cinema
Η Personal Cinema είναι ένα δίκτυο που δραστηριοποιείται στο χώρο των media arts. Σχεδιάζει και οργανώνει έργα και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την κριτική στάση απέναντι στις νέες μορφές παραγωγής, παρουσίασης και διανομής των προϊόντων οπτικοακουστικής. Μορφές, οι οποίες τελικά καθορίζουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέουν το πλήθος με τις δομές εξουσίας. Η Personal Cinema προσβλέπει σε συνεργασίες με άλλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά δίκτυα, ομάδες και άτομα που κρατούν μια παρόμοια στάση και υποστηρίζουν την ανάγκη για δημιουργία ενός εικονικού χώρου έκφρασης και αντιπαράθεσης.

www.personalcinema.org

The making of Balkan Wars Resist
Είναι ένα multi-user, 3D βίντεο παιχνίδι. Αποτελείται από 20 διαφορετικούς χώρους που διαμορφώνουν ένα φανταστικό εμπορικό κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται πλήθος κοινωνικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων των Βαλκανίων, σε σχέση με τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ένα 3D videogame για την πρόληψη της κατάχρησης ουσιών.
Folded-in Banopticon
Είναι ένα 3D παιχνίδι που παρουσιάζει την έννοια των συνόρων, τις συγκρούσεις που αυτά θέτουν και τους διάφορους τρόπους μέσω των οποίων αυτά μεταφέρονται και εκπροσωπούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του web 2.0. Το παιχνίδι υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MIG@NET, που ερευνά πως οι ομάδες των μεταναστών και τα άτομα χωριστά που τις απαρτίζουν, συμμετέχουν στην παραγωγή και διαμόρφωση των διεθνικών ψηφιακών δικτύων καθώς και το αποτέλεσμα που επιφέρουν αυτά τα δίκτυα στις μεταναστευτικές ροές και την ενσωμάτωση. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η συλλογή δεδομένων από τα διαφορετικά ερευνητικά πεδία του προγράμματος, η οργάνωσή τους ως παράμετροι παιχνιδιού, τη δημιουργία διαφορετικών χώρων/επιπέδων και τη διάθεσή τους στο κοινό. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά το 2013, σε 3D τεχνολογία.
ALBA
Κεντρικός στόχος του ALBA είναι να εκπαιδεύσει τους αυριανούς καθοδηγητές με όραμα, που θα συμμετάσχουν στην διαμόρφωση του μελλοντικού επιχειρηματικού κόσμου συνδέοντας τη γνώση με την πράξη και την επαγγελματική πορεία.

www.alba.edu.gr

EIS Changemasters Simulation
Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο χρησιμοποιεί πολυμεσική πληροφορία και επιτρέπει στους μετέχοντες να προσομοιώνουν σημαντικές αλλαγές μέσα σε έναν οργανισμό αντιμετωπίζοντας παράλληλα διάφορες μορφές αντίστασης.

Πίνακας περιεχομένων

Pointblank
Η Point Blank είναι ένα εργαστήριο διαδραστικών εφαρμογών το οποίο δημιουργήθηκε το 2003. Ειδικεύεται στον χώρο του σχεδιασμού και κατασκευής ιστοσελίδων, πολυμεσικών εφαρμογών και online υπηρεσιών. Η ομάδα της Point Blank περιλαμβάνει επιστήμονες της πληροφορικής με εξειδίκευση στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό συστημάτων, στον διαδραστικό προγραμματισμό και τις τεχνολογίες web. Η εικαστική της ομάδα αποτελείται από web designers με πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρμογών.

www.pointblank.gr

Η ζωή της αρκουδίτσας Οικόπολις
Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι περιπέτειας πάνω στην σχέση της αρκούδας με τους ανθρώπους. Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι περιπέτειας πάνω στα ζητήματα της μόλυνσης, χρήσης και διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Εμείς οι Κυνηγοί Εκπαιδευτικό Παζλ
Είναι μια διαδραστική εφαρμογή σε γιγαντοοθόνη αφής πάνω στις προϊστορικές στρατηγικές κυνηγιού. Είναι ένα εκπαιδευτικό παζλ που αναπτύχθηκε για το Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού.
Κράτα Μεγάλο Καλάθι Rebranding the City
Είναι ένα προωθητικό παιχνίδι στο Facebook. Είναι μια εφαρμoγή με χαρακτήρα παιχνιδιού πάνω στην αντίληψη του αστικού τοπίου.
HGDA
Κύριος στόχος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δημιουργών Λογισμικού Ψυχαγωγίας είναι να συμβάλει στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής προϊόντων λογισμικού ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και να αποτελέσει έναν κόμβο ενημέρωσης, επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών. Με τη δράση του υποστηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων των μελών του και τη συνεργασία των δημιουργών, με σκοπό την προάσπιση των εκπαιδευτικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών του συμφερόντων, καθώς επίσης συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση, προβολή και επίλυση ειδικών ζητημάτων στη δημιουργία λογισμικού ψυχαγωγίας.

www.hgda.gr

Amnesty - the Game
Είναι ένα παιχνίδια που υποστηρίζει της προσπάθειες της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αποτελεί ένα έργο που υλοποιήθηκε από την εθελοντική εργασία των μελών του HGDA σε συνεργασία με το Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πίνακας περιεχομένων

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1996, ενώ λειτουργεί ήδη από το 1992 και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στον χώρο των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.

www.media.uoa.gr/ntlab

Το μαγικό φίλτρο
Το Μαγικό Φίλτρο είναι ένα μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΕΠΙΝΟΗΣΗ. Το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, περιλαμβάνει αφηγηματικές σκηνές και περίπου 20 επιμέρους παιχνίδια σχετικά με τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Πίνακας περιεχομένων

   
   
   
   
Serious Games